Nemíchejte alkohol ani drogy s řízením

Podle všech průzkumů je konzumace alkoholu faktorem, který výrazně přispívá ke zvýšení počtu dopravních nehod se smrtelnými následky. Jeho zneužívání zaviní každou druhou dopravní nehodu projednávanou před soudem. Přesto je stále na silnici dost těch, kteří za volant usedají s alkoholem v krvi. Navíc v poslední době se objevuje stále více případů, kdy je řidič také pod vlivem některé z drog a dalších návykových látek.

Jak dlouho se odbourává alkohol?

Přibližný obsah alkoholu v některých nápojích
- 12° pivo v půl litru cca 15,4 g
- víno ve 200 ml (dvě deci) od 15,9 g (lehká vína) do 22,2 g (např. desertní vína)
- 40 % lihovina v 50 ml (0,5 dcl, tzv. velký panák) 15,8 g

Na základě těchto údajů lze sice spočítat, za jak dlouho se odbourá určité množství alkoholu, ale nesmíme přitom zapomínat na to, že odbourávání alkoholu u každého jednotlivce je individuální a mohou na něj mít vliv i další faktory. Veškeré výpočty je tak proto třeba považovat vždy pouze za orientační. Dnes je na trhu dostatek měřicích zařízení, která nám, pokud si již nemůžeme alkohol odepřít, pomohou zjistit, zda můžeme usednout za volant.
Ze statistik vyplývá zcela jednoznačně, že řidiči stále vliv alkoholu a v poslední době i dalších drog na schopnost řízení podceňují.
Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) samozřejmě pamatuje vysokými sazbami v rozpětí 6 - 7 bodů i bodový systém hodnocení řidičů.
A úplně poslední novinkou v této oblasti je, i přes její nákladnost, to, že policisté jsou postupně vybavování soupravami na testování užití drog. A jak různé druhy drog působí?

Marihuana
Zhorší schopnost řídit motorové vozidlo minimálně na 10 hodin. Prodlužuje reakční čas. Její škodlivé užívání se u nás v posledních letech značně rozšířilo. Hašiš obsahuje stejnou účinnou látku jako marihuana, ale ve vyšší koncentraci.

Halucinogeny (tripy)
Jak název říká, vyvolávají halucinace, tedy poruchy vnímání. Poměrně často se škodlivě užívají na diskotékách. Schopnost řídit motorové vozidlo pronikavě zhoršují. LSD působí 12 i více hodin.

Stimulancia (budivé látky)
Látky této skupiny někdy užívají dálkoví řidiči, aby si dlouho udrželi bdělost. Jenže tyto látky mohou vést k poruchám myšlení, ukvapenostem a podrážděnosti. Navíc působí dvoufázově. V první fázi aktivují, ve druhé nastává hluboký útlum, kdy může řidič usnout za volantem, nebo reagovat opožděně. Do této skupiny patří relativně málo rizikový kofein i extrémně nebezpečná droga jako je pervitin.

Kokain
Jeho škodlivé užívání v silničním provozu patrně nebude u nás tak časté. Hladiny v krvi a vylučování drogy jsou velmi individuální. V dopravě může být velmi nebezpečná nadměrná sebedůvěra pod vlivem drogy. Podobně jako stimulancia, k nimž má blízko, působí kokain dvoufázově. V období útlumu tedy opět riziko spánku a zpomalených reakcí.

Opiáty

Působí tlumivě a prodlužuji reakční čas. Jejich škodlivé užívání v silničním provozu není patrně příliš časté. Ovšem některé látky této třídy (nejčastěji kodein) bývají součástí relativně běžně užívaných přípravků (např. Alnagonu). Rovněž substituční léčba metadonem by měla být považována za kontraindikaci řízení motorového vozidla.

Další tlumivé léky
Patří sem různé léky „na spaní“, „proti bolestem“ i „na uklidnění“, jež jsou v populaci často nadměrně a nevhodně užívány. Snižují hladinu bdělosti a prodlužují reakční čas. Do jisté míry působí podobně jako alkohol (zejména barbiturany).

 

zdroj: DAS 2/2009